KAM NA VÝLET / Technické zajímavosti

Popis: Letecký pohled na přehradu Morávka.
Letecký pohled na přehradu Morávka.
Autor / zdroj: mistopisy.cz

Morávka patří k nejkvalitnějším zdrojům pitné vody v celém kraji

MORÁVKA

Voda v Morávce má dlouhodobě vynikající jakost a řadí se tak k nejkvalitnějším zdrojům pitné vody v celém regionu Moravskoslezského kraje.

Vodárenská údolní nádrž Morávka patří k soustavě nádrží v povodí Odry (nádrže Kružberk, Slezská Harta, Šance, Morávka), které zabezpečují systém Ostravského oblastního vodovodu (OOV) a pomocí něj pak obyvatelstvo téměř celé ostravské aglomerace pitnou vodou. Je situována v horské oblasti Beskyd na horním toku řeky a ovládá povodí o velikosti 63,3 km2. 

Geologicky leží přehradní profil v dosti složitých poměrech a při výstavbě hráze bylo nutno řešit řadu technických problémů. 

Co do kvality má voda v nádrži dlouhodobě vynikající jakost a řadí se tak k nejkvalitnějším zdrojům pitné vody v celém regionu Moravskoslezského kraje. Z důvodu vodárenského využití je na nádrži zakázána jakákoliv rekreace a je i vyňata z výkonu rybářského práva. Z důvodu kvality vody je na ní provozováno účelové rybné hospodářství, pro jehož fungování existuje těsně pod přehradní hrází objekt rybného hospodářství. Jím správce přehrady státní podnik Povodí Odry produkuje pro ni (ale rovněž i pro přehradu Šance) patřičnou produkci rybí násady.

Účelem vodního díla je také nalepšování průtoků pod přehradou, snížení povodňových průtoků a průběžné energetické využití průtoku vypouštěného pod přehradu.

Přehrada prošla v letech 1997 až 2000 nákladnou rekonstrukcí, kdy byla po několik měsíců vypuštěna. Původní návodní těsnění z asfaltobetonu bylo částečně odfrézováno a nahrazeno geomembránou Sibelon z PVC, testovanou v Itálii. Jde o premiéru takového technického řešení těsnění hráze v rámci střední a východní Evropy. Vyvolává nemalý zájem domácích i zahraničních odborníků.

Historie stavby
Nádrž na toku Morávky, která by sloužila především k zadržování přívalových vod, byla původně počátkem 50. let připravována v lokalitě u Raškovic, 8 kilometrů níže po proudu. Na místě už začínaly přípravné práce, když byl koncem roku 1953 předložen alternativní projekt výše položené přehrady při ústí potoka Slavíče do Morávky, který kladl důraz na vodárenské vyžití nádrže. To při dobovém nedostatku vody pro rostoucí ostravskou aglomeraci (zvláště pak pro plánovaný Havířov) sehrálo důležitou roli. Stavba přehrady u Raškovic byla na poslední chvíli odvolána; zbyl z ní pouze kanál Morávka-Žermanice a k němu zřízený rozdělovací jez.

Alternativní návrh přehrady mezi masívy Travného (1 203 metry) a Slavíče (1 055 metrů) nad Morávkou byl schválen, dopracován a v letech 1961 až 1964 proběhla stavba sypané zemní hráze. Na rozdíl od obvyklého hlinitojílovitého těsnění uvnitř hrázového tělesa byl v případě Morávky použit jinak ojedinělý asfaltobetonový povrchový plášť. Nedostatečné zkušenosti s tímto typem izolace a spěch při její instalaci se projevily při počátečním napouštění v roce 1965. Hráz prosakovala do té míry (přes 0,3 m3/s), že napouštění muselo být zastaveno a celá návodní strana hráze upravena a dotěsněna. Definitivní napuštění proběhlo teprve v letech 1966 až 1967. Odhad třicetileté životnosti asfaltobetonového těsnění se ukázal být realistický, když za povodně v září 1996 došlo k jeho prolomení a narušení tělesa hráze až do hloubky 1,6 metru. Trhlina byla rychle dotěsněna a začala se připravovat celková rekonstrukce hráze (právě dokončená vodárenská nádrž Slezská Harta však mohla posloužit jako náhrada, zatímco ještě o několik let dříve by odstavení Morávky nebylo myslitelné). Celková rekonstrukce při vypuštěné nádrži proběhla v letech 1997 až 2000; v jejím rámci bylo asfaltové těsnění hráze nahrazeno speciální PVC fólií, vybudována další výpustní štola a nová štola drenážní pro odvodnění svahu nad přehradou.

Autor / zdroj: -red-

DALŠÍ ČLÁNKY

Senioři dostanou od kraje další bezpečnostní hlásiče

Hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého dostanou zdarma senioři nad 65 let. Kraj tak navazuje na zvyšování bezpečnosti starších občanů.

Hasiči vyprošťovali v pondělí večer až do noci Scanii s těžkým nákladem

Dvě jednotky profesionálních hasičů zasahovaly v pondělí večer více než čtyři hodiny ve Fryčovicích u nehody nákladního automobilu Scania, jehož návěs

Vítání občánků ve Frýdku opět od září

Společenský obřad vítání občánků, při kterém jsou novorozené děti s trvalým pobytem na území Frýdku-Místku vítány mezi občany města, se znovu uskutečn

DNES SE STALO

ŠKOLSTVÍ1. října 1863

byla v Praze otevřena první městská vyšší dívčí škola.

DOPRAVA1. října 1964

byl v Japonsku zahájen provoz vysokorychlostních vlaků – šinkansen. Trať spojila dvě největších japonská velkoměsta - Tokio a Ósaku. Maximální rychlost na trati byla 210 km/h. Tato trať byla okamžitým úspěchem, již tři roky po zahájení provozu bylo přepraveno 100 milionů cestujících.

DOPRAVA1. října 1973

byl ukončen provoz na poslední úzkorozchodné trati na Ostravsku.

POZVÁNKA OBRAZEM